Добавки Adblue

Филтрирај од овде
Сортирај по Покажи
32
Изглед
Сортирај по Покажи
32
Изглед

Добавки AdBlue

AdBlue е течен реагент, използван за пречистване на изгорелите газове на дизеловите двигатели по така наречения метод на селективната каталитична неутрализация (Selective Catalytic Reduction). Представлява воден разтвор, състоящ се от 32,5% високоочистен карбамид (урея) и 67,5% деминерализирана вода.

От какво е съставен AdBlue?

Реагентът AdBlue позволява да се намали с 90% съдържанието на азотни оксиди (NOx) в ауспуха на дизеловите двигатели. В някои страни този реагент е известен също като AUS 32 (на английски: Aqueous Urea Solution 32), а в Северна Америка – като DEF (на английски: Diesel Exhaust Fluid).

Как се използва добавката AdBlue?

Реагентът AdBlue се впръсква в ауспуха, като в резултат от селективната каталитична реакция азотните оксиди и амонякът се преобразуват в безвредните азот и водна пара.